Küçükpazar –Bekar Odaları

Yönetmen: Zafer Akturan

Süre: 60'

Yıl: 2007

İstanbul'un Süleymaniye ilçesi civarında bulunan bekâr odalarındaki yaşama odaklanmış. Toplumun farklı kesimlerinden gelen insanların binbir zorluk ve yoksunlukla yaşamlarını döndürmeye çalıştıkları bu dar alanların içindeki gerçekliği anlatmaya çalışıyor.

http://www.egebelgesel.com/administrator/index.php?option=com_media