Küllerinden Doğmak

Yönetmen: Enis Rıza

Süre: 52'

Yıl: 2007, VTR Araştırma Yapım Yönetim

Film, Kuzey Kafkasya'nın Ruslar tarafından işgaliyle yaşanan savaşlar sonrasında, 1984 yılında zorunlu olarak göç ettirilmiş Çerkezlerin izlerini sürüyor. Çerkezlerin Türkiye'deki yeni yurtlarını nasıl kurduklarını, onları özgün Çerkez toplulukları yapan yaşama biçimlerini anlatıyor.

http://www.egebelgesel.com/administrator/index.php?option=com_media