Anadolu'nun Solan Rengi Semahlar

Yönetmen: Mihriban Tanık

Süre: 38'

Yıl: 1999, TRT

Semahlar yüzyıllardır Anadolu'da yaşayan Alevi-Bektaşi kültürünün bir parçası; bu kültürün ve inancın kendini ifade edişi, anlatışı... Şiirin, türkünün, dansın, destanın gelenekle yoğrulması...

http://www.egebelgesel.com/administrator/index.php?option=com_media