Yönetmen: Ahmet Ilgaz

22' / 2008

15 Mayıs 2009 Saat: 14:25

İletişim Fakültesi 2 No'lu Amfi

Sütlü Çikolata, 1905 yılında Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın Dalaman'daki arazisinde çalıştırmak üzere beraberinde getirdiği Mısır ve Sudanlıların Türkiye maceralarını konu alıyor. Paşa, borçlarını ödeyemeyip arazisini kaybedince çoğu siyah olan bu insanların bir bölümü anayurtlarına geri dönüyor. Geri kalanlar Dalaman'ı kendilerine yurt yapıyorlar. Türkçe bilmeyen birinci neslin çocukları yöre halkıyla kaynaşıyor. Zamanla "Türkleşiyorlar"; öyle ki, torunlar artık hiç Arapça bilmiyor. Ancak derilerinin rengi, onların Afrikalı geçmişlerinin fark edilmesine neden oluyor.

http://www.egebelgesel.com/administrator/index.php?option=com_media