13 Mayıs 2010 - Saat:14:00

İletişim Fakültesi 2 No'lu Amfi
Yönetmen: Murat Ünal

Süre: 45’

Yıl: 2010

Güldürü de bilim ve sanat ile aynı kaynaktan, yaşama sevgisinden doğar. İşlevleri ise iki sözcüğe indirgenebilir: Eleştiri ve coşku. Sinema yedinci sanat vasfını taşıyorsa salt eğlencenin ötesine geçerek düşünmenin, eleştirmenin bir aracı olabilmelidir. Türk Sineması bu görevini yeterince yerine getiriyor mu? Bu belgeselde güldürü sinemamızın dünden bugüne doğru olan yolculuğunda toplumsal eleştiri yönünden geçirdiği evrime tanıklık edeceksiniz.

http://www.egebelgesel.com/administrator/index.php?option=com_media