13 MAYIS CUMA 2011  | İLETİŞİM FAKÜLTESİ PROF. DR.SERMET AKGÜN AMFİSİ | SAAT: 13.55

Yönetmen: SERDAR GÜVEN

Süre: 54’

Yıl: 2008

Üstüvanelik, artık günümüz lunapark ve panayırlarında "insan emeği ve ustalığına" dayalı tek "eğlence" unsuru. Yunanistan ve Hindistan kökenli bir akrobasi sanatı olan üstüvanelik Türkiye’de şu anda bireysel gönüllülük ve çabalarla var olabilen nostaljik bir panayır eğlenceliği konumunda. Film, Türkiye'nin en eski ve şu an gösteri yapan iki üstüvane ustasından; Bekir Akça ve oğlu Tahir Akça'nın lunapark ve panayırlarda geçen bir sezonluk yaşam döngülerine tanıklık ediyor.

http://www.egebelgesel.com/administrator/index.php?option=com_media