Çıplak Mahallesi belgeseli, 1830'lu yıllardan sonra Mısırlı İbrahim Paşa'nın pamuk ekimi için Lübnan, Mısır fakat daha çok Suriye'den getirilen Arapların Çukurova bölgesine getirilişinin öyküsü işleniyor. Buna göre Tarsus'a getirilen üste yok, başta yok, yalın ayak çıplak olan yoksul Arap tarım emekçilerinin getirilip yerleştirildiği yere Çıplak Mahallesi adı konulmuş.

Osmanlının 1860'lardaki Tarsus Salnamelerinde de yer alan Çıplak Mahallesi, 1960 ihtilalinden sonra Cumhuriyet Mahallesi adını almış.TRT belgeseli işte bu 100 yıllık Çıplak Mahallesinin ve bunu oluşturan gerçek nedenleri ele alıyor ve bu insanların hüzünlü öyküsünü işliyor.

http://www.egebelgesel.com/administrator/index.php?option=com_media