Elena transseksüel kimliğine sahip çıkıp, İran'daki baskılar yüzünden kaçan ve hala Türkiye'de yaşayan bir kişidir. Berrin ise dindar ve Şii inancına sahip bir Türk vatandaşıdır. Elena İran'daki baskılar yüzünden Türkiye'ye kaçmış, Berrin ise Türkiye'deki dindarlar üzerinde baskı olduğunu düşünüyor.. Berrin İran'da yaşamak istiyor.

Ayrıca İran vatandaşı olan Ali ve Hollanda vatandaşı olan Maaike, kendi ülkelerinde yaşadıkları kanuni sıkıntılar yüzünden Türkiye'de evlenmişler. Ali ve Maaike, Berrin ve Elena kadar farklı kültürlerde yetişmişler ancak; Ali ve Maaike zor şartlar altında da olsa, mutlu yaşamanın yolunu bulmuşlardır

http://www.egebelgesel.com/administrator/index.php?option=com_media