Türkçe Pekiyi, uzunca bir dönem yasaklanan, bilmenin faydadan çok zarar getireceği inancı yerleştirilen bir dilin, farklı kuşaklardaki taşıyıcıları arasında zora dayanarak ve başarıyla hayata geçirilmiş kopuşunun hikâyesi. Nurcan, 100 yaşına gelmiş ninesiyle belki de son kez görüşmek üzere onun yaşadığı köye gitmeye karar verir. Bu ziyaret aynı zamanda aynı dili konuşamadığı ninesini tanıma ve yakınlaşma çabasıdır. Genç kadının annesi, kızı ile nine arasında tercümanlık yaparak bu engelin aşılmasına yardımcı olmaya çalışır; ancak kaybolan yılların telafisi, hiçbir zaman kurulamayan bağın kurulması hiç de kolay değildir.