Türkiye’de Kentsel Dönüşüm 2000’li yılların başlarında hız kazanan bir süreçtir.Kentin eski yerleşim alanlarını ve kültürel mirasını korumak bahanesiyle başlatılmıştır.

İstanbul’un tarihi merkezinde bulunan ve eski bir Osmanlı mahallesi olan Tokludede, yıkılma tehlikesi altında bulunan 50 mahalleden biri.Yenileme alanı ilan edildiğinden bu yana orada oturanların çoğu taşınmak zorunda kaldı.Bazıları ise hala direniyor.

http://www.egebelgesel.com/administrator/index.php?option=com_media