1990-1996 arasında Cizre’de devlet tarafından kaybedilip infaz edilen insanların hikâyesini, kayıp ailelerinin ve katliamlarda yer almış bazı itirafçıların anlatımıyla birlikte ele alıyor. 

 

 

http://www.egebelgesel.com/administrator/index.php?option=com_media