Tohum beslenme zincirinin ilk halkası, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin somutlaşmış hâli ve yaşamın sembolüdür. Binlerce yıldır tohumu, tarımı ve yaşamı sürekli kılan doğal sistemler bugün artık bozulmakta. Küresel ekonominin dayatmalarıyla hepimizin yaşamını doğrudan etkileyen besin zincirleri, şirket çıkarlarına kurban ediliyor ve yaşamın kadim dengesi hızla bozuluyor. Belgesel bu sürece seyirci kalmak istemeyen ve doğadan aldıkları güçle çözüm üretmeye çalışan Türkiyeli üç kişiyi konu ediniyor.

http://www.egebelgesel.com/administrator/index.php?option=com_media