İşkence mağdurlarıyla düzenlenen sinema atölyesinde katılımcılar kendi fotoğraflarını kullanıp anlatım dillerini kurarak kendi filmlerini yapıyor. İşkenceyi ve işkencecileri anlatırken sistemi sorgulayan mağdurlar, her şeye rağmen yaşama yeniden umutla sarılarak bizi sarsıyor. "Artık işkence yok, işkenceye sıfır tolerans, her şey şeffaf" denen bir süreçte yaşananları sorguluyor, sorgulatıyorlar
http://www.egebelgesel.com/administrator/index.php?option=com_media