Yönetmenliğini Deniz Koçak'ın yaptığı film, Ermeni bir komünist olan marangoz Sarkis

Çerkezyan'ın hayatını anlatıyor.

 

http://www.egebelgesel.com/administrator/index.php?option=com_media