negri

22 Mayıs 2014 Perşembe / Saat: 12.15 / Süre: 63’ / Yönetmen: Burak SERBEST

 Dünyaca ünlü filozof Antonio Negri, sistemi tanımlayan, eleştiren ama her şeyden önemlisi bu konuda alternatif çözümler üreten bir düşünürdür. İstanbul gibi sistem tarafından hızla ve vahşice yeniden şekillendirilen bir metropolde de Negri’nin öğretilerinde altını çizdiği tutarsızlıkları bulmak kaçınılmazdır. Bu tutarsızlıkları mümkün olduğu kadar görünür kılmaya çalışan belgeselde Negri, İstanbul’dan yola çıkarak metropol kargaşasını, bireyi, filozofun kimliğini, Marx’ı, isyanı, aşkı ve daha insani bir dünyanın hangi koşullarda mümkün olabileceğini anlatıyor.

 

 

http://www.egebelgesel.com/administrator/index.php?option=com_media